- Etabl 1943 -

Service och reparation

Vi servar och reparerar även din Bergvärme, Luft/vatten, Luft/luft-värmepump, pelletsbrännare, minireningsverk och vattenfilter!

Din värmepump är byggd för att hålla år efter år, men precis som all annan avancerad teknik kan även en värmepump behöva ses till då och då. Med återkommande service säkerställer du att din värmepump kontrolleras regelbundet och att inställningar finjusteras om det behövs. Det ger din värmepump bästa möjliga förutsättningar för lång livslängd, bästa möjliga prestanda och minimerad risk för driftstörningar.

Service utförs alltid av utbildade servicemontörer med korrekta verktyg. Vid en service kontrolleras och mäts värmepumpens komponenter, varefter du som kund får ett protokoll på att din installation fungerar optimalt.

Fördelar med återkommande service:

  • Ger din värmepump ännu längre livslängd
  • Säkerställer maximal verkningsgrad och besparing
  • Värmepumpen injusteras exakt efter husets värmebehov, då detta kan ändras över tid
  • Minimerar risken för oväntade fel och driftstopp

Tecknar ett serviceavtal hos oss.
Vi kommer höra av oss varje år för en kontroll.

Vi hjälper dig med de flesta märken inom värmepumparna.

Genom att teckna ett serviceavtal med oss ser du till att värmepumpen får en återkommande översyn. Varje servicebesök kan ses som en ”besiktning”, där en tekniker går igenom din värmepumps prestanda och funktioner, och säkerställer att allt fungerar på bästa sätt. Eventuella avvikelser från det normala kan vara ett tecken på att en komponent är på väg att gå sönder. Då kan teknikern byta ut komponenten innan den slutar fungera och du slipper oönskade driftstopp.

Varför underhållsservice vid din luftvärmepump ?

Regelbunden service garanterar en värmepump som fungerar bra, år efter år. Din värmepump behöver regelbundet underhåll. 

Luftvärmepumpen omsätter husets fulla luftvolym ca 30gånger på en dag. Med luften följer även damm och smutspartiklar som över tid lagras i luftfiltren och reducerar luftflödet, vilket i sin tur belastar värmepumpens fläktmotor. På bara 2år riskerar din värmepump att tappa 20-30% av sin fulla kapacitet och energiförbrukningen stiger om den inte sköts om på rätt sätt.

Vi gör en noggrann service genom ångrengöra hela innedelen och mäter upp alla viktiga värden.  Vi rekommenderar en service för din luftvärmepump mellan 2-3 års mellanrum.

Resultatet av en underhållsservice:

  • Renare luftfilter, kondensor och fläkt minskar slitaget på kompressorn som är den enhet som genererar effekten till din värmepump. En kompressor som överarbetar drar onödigt mycket el, värmer sämre och riskerar att gå sönder mycket tidigare än nödvändigt.
  • En omfattande underhållsservice och rengöring avlägsnar bakterier, mögel, alger och andra hälsofarliga mikrober från din värmepump vilket ger en renare inandningsluft.
  • Maximerad effekt av värmepumpen och sänkta driftkostnader. Du uppnår då större besparing och minskar samtidigt ditt klimatavtryck.

Är du intresserad?

Kontakta oss

Vingåker

Katrineholm