- Etabl 1943 -

Kvarteret Hämplingen

Kvarteret Hämplingen består av fyra huskroppar med omkringliggande trädgård och parkeringar.

Det kommer bli hyresrätter byggda med särskilt fokus på hållbarhet.

Hus 1, 2 och 3 är färdigställt och klart för inflyttning i april 2024, juni 2024 och september 2024.